Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Szkoły podstawowe

Aktualności

Dnia 8.04.2020 r. o godz. 16:00 kończy się etap zgłaszania dzieci do szkół z określonym obwodem.​

08.04.2020

Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 8.04.2020 r. o godz. 16:00 kończy się etap zgłaszania dzieci do szkół z określonym obwodem.

Jeżeli jeszcze nie wypełnili Państwo wniosku zgłoszeniowego, prosimy o wypełnienie (wybieramy - zgłoś kandydaturę).

Jeżeli wypełnili Państwo wniosek
- po zalogowaniu się na swoje konto (utworzone w trakcie zgłoszenia) mogą Państwo sprawdzić status, który widoczny jest w aktualnościach (Aktualności - Moja kandydatura).

W przypadku problemów ze złożeniem wniosku prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły obwodowej.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej.

Wypełniony w systemie wniosek można podpisać profilem zaufanym, bez konieczności drukowania i dostarczania wniosku do szkoły obwodowej. Wymagany jest podpis obojga rodziców.
Rodzice, którzy nie dysponują profilem zaufanym, wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą wniosku) dostarczają do szkoły obwodowej w ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych.

Zgłoszenia kandydatów do klas I szkół podstawowych w szkołach z określonym obwodem.

08.04.2020

Szanowni Rodzice,
1 kwietnia 2020r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych z określonym obwodem. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły można zapisywać w terminie od 1 kwietnia 2020r. do 8 kwietnia 2020r.
Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając napis „zgłoś kandydaturę” (opcja dostępna od dnia 1.04.2020r.). Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej.

Wypełniony w systemie wniosek można podpisać profilem zaufanym, bez konieczności drukowania i dostarczania wniosku do szkoły obwodowej. Wymagany jest podpis obojga rodziców.

Rodzice, którzy nie dysponują profilem zaufanym, wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą wniosku) dostarczają do szkoły obwodowej w ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych.

W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku zgłoszeniowego w formie elektronicznej (w szczególności dotyczy to rodziców zamieszkałych, a nie zameldowanych w Lublinie) należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail ze szkołą podstawową, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły prowadzona będzie od 21 do 28 kwietnia.

Zapisy i rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

27.03.2020

Szanowni Rodzice, 1 kwietnia 2020r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych z określonym obwodem. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły można zapisywać w terminie od 1 kwietnia 2020r. do 8 kwietnia 2020r. /więcej w zakładce zasady naboru/ W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły będzie odbywała się w terminie 21 kwietnia 2020r. do 28 kwietnia 2020r. , godz. 14:00.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci