Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Szkoły podstawowe

Aktualności

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

08.05.2020

Szanowni Państwo,
11 maja 2020r. o godz. 13:00 zostaną opublikowane w systemie rekrutacji do klas I szkół podstawowych listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Informacje o przyjęciu dziecka do szkoły rodzic może sprawdzić po zalogowaniu się na konto kandydata.

Informacja o publikacji list zakwalifikowanych

30.04.2020

Szanowni Rodzice kandydatów do klas I szkół podstawowych,

jeśli złożyli Państwo wniosek rekrutacyjny do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021, informujemy że:
dnia 30 kwietnia br. o godz. 12.00 zostanie podana do wiadomości informacja o zakwalifikowaniu/ niezakwalifikowaniu dziecka do szkoły.
Informacja o zakwalifikowaniu lub niekwalifikowaniu zostanie przesłana do Państwa na adres e-mail podany we wniosku i będzie także widoczna w systemie, po zalogowaniu na konto kandydata.

Jeżeli kandydat nie zakwalifikował się do żadnej z wybranych szkół, rodzic powinien zgłosić się do szkoły obwodowej. Kandydat taki może uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej. Lista szkół, które będą prowadziły rekrutację uzupełniającą zostanie opublikowana w aktualnościach panelu rekrutacji.

Dla kandydatów zakwalifikowanych kolejnym krokiem w procesie rekrutacji będzie potwierdzenie woli podjęcia nauki, w szkole do której zakwalifikował się kandydat .
Potwierdzanie woli będzie miało miejsce w dniach 4-7 maja br.
W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki rodzic, którego dziecko zakwalifikowało się do placówki:
•      jeżeli posiada podpis elektroniczny – może potwierdzić wolę elektronicznie
w systemie, używając podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego jednego rodzica i wybierając przycisk „potwierdź wolę”,

•      jeżeli nie posiada podpisu elektronicznego – powinien przesłać uzupełnioną
i podpisaną„ deklarację potwierdzenia woli” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły, do której zakwalifikowało się dziecko.

Wzór deklaracji oraz adresy e-mail szkół znajdują się w w zakładce „pliki do pobrania” w systemie rekrutacji.

Aby przesłać deklarację potwierdzania woli należy pobraną deklarację zapisać na dysku komputera, uzupełnić, podpisać, po czym załączyć ją do maila i przesłać na adres jednostki kwalifikacji lub wypełnić podpisać odręcznie i skan lub zdjęcie przesłać e-mail jednostki kwalifikacji.
Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca w szkole.

Następnie, po etapie potwierdzania woli, tj. dnia 11 maja br. o godz. 13.00 rodzic na adres e-mail wskazany we wniosku, otrzyma informację o przyjęciu/ nieprzyjęciu dziecka do placówki.

Postępowanie rekrutacyjne kandydatów do klas I (na wolne miejsca)

21.04.2020

Szanowni Państwo,
w dniach 21-28.04.2020r. trwa rekrutacja kandydatów klas I na wolne miejsca w szkołach, które jeszcze takimi miejscami dysponują (poza obwodem zamieszkania kandydata).
Składając wniosek rekrutacyjny mają Państwo możliwość wyboru 3 szkół.
Jeżeli kandydat, ze względu na zbyt małą liczbę punktów nie zakwalifikuje się do żadnej ze szkół należy skontaktować się ze szkołą, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej.

Wypełniony w systemie wniosek rekrutacyjny można podpisać profilem zaufanym, bez konieczności drukowania i dostarczania wniosku do szkoły obwodowej. Wymagany jest podpis obojga rodziców.

Rodzice, którzy nie dysponują profilem zaufanym, wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą wniosku) dostarczają do szkoły w ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych.?

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

17.04.2020

Szanowni Państwo, informujemy, iż po zamknięciu etapu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół, wolnymi miejscami dysponują jeszcze szkoły podstawowe nr: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 57.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do klas I szkół podstawowych

10.04.2020

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca kandydatów do klas I szkół podstawowych będzie się odbywało w dniach 21-28.04.2020r.
Wykaz szkół dysponujących wolnymi miejscami zostanie opublikowany do dnia 17.04.2020r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci

Podsumowanie zapisów kandydatów do klas I szkół z określonym obwodem

10.04.2020

Szanowni Państwo,
w klasach I szkoły przygotowały dla kandydatów 3386 miejsc.
Do klas I szkół z określonym obwodem (stan na 10.04.2020r.) zapisało się 2127 kandydatów.
Od 21 kwietnia 2020r. rozpocznie się rekrutacja otwarta na wolne miejsca, w której szkoły oferują jeszcze 1309 miejsc.
Wykaz szkół, które będą prowadziły rekrutację na wolne miejsca zostanie opublikowany na stronie rekrutacji do dnia 17 kwietnia 2020 roku.

Zgłoszenia kandydatów do klas I szkół podstawowych w szkołach z określonym obwodem.

08.04.2020

Szanowni Rodzice,
1 kwietnia 2020r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych z określonym obwodem. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły można zapisywać w terminie od 1 kwietnia 2020r. do 8 kwietnia 2020r.
Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając napis „zgłoś kandydaturę” (opcja dostępna od dnia 1.04.2020r.). Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej.

Wypełniony w systemie wniosek można podpisać profilem zaufanym, bez konieczności drukowania i dostarczania wniosku do szkoły obwodowej. Wymagany jest podpis obojga rodziców.

Rodzice, którzy nie dysponują profilem zaufanym, wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą wniosku) dostarczają do szkoły obwodowej w ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych.

W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku zgłoszeniowego w formie elektronicznej (w szczególności dotyczy to rodziców zamieszkałych, a nie zameldowanych w Lublinie) należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail ze szkołą podstawową, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły prowadzona będzie od 21 do 28 kwietnia.

Zapisy i rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

27.03.2020

Szanowni Rodzice, 1 kwietnia 2020r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych z określonym obwodem. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły można zapisywać w terminie od 1 kwietnia 2020r. do 8 kwietnia 2020r. /więcej w zakładce zasady naboru/ W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły będzie odbywała się w terminie 21 kwietnia 2020r. do 28 kwietnia 2020r. , godz. 14:00.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci