Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Rekrutacja do szkół podstawowych - Gmina Lublin

Aktualności

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do klas I szkół podstawowych

06.05.2022

Szanowni Państwo,
09.05.2022r. o godz. 8:00 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w klasach I szkół podstawowych, która zakończy się 12.05.2022r. o godz. 14:00.
Rodzice kandydatów zainteresowanych rekrutacją w danej szkole, zobowiązani są do złożenia wniosku o przyjęcie kandydata, bezpośrednio w danej szkole.
Kandydaci do oddziału sportowego, dodatkowo do wniosku dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  (wzory plików dostępne sa w plikach do pobrania).

Na etapie postępowania uzupełniającego, system informatyczny jest systemem wspomagającym. Po zakończonym etapie postępowania, w systemie będą mogli Państwo sprawdzić decyzje komisji rekrutacyjnej dotyczącą przyjęcia dziecka do szkoły.

Postępowanie uzupełniające - ważne terminy
09.05.2022r. godz. 8:00 - 12.05.2022r. godz. 14:00 - złożenie wniosku bezpośrednio w szkole, która prowadzi postępowanie (wzór wniosku rekrutacyjnego dostępny jest w plikach do pobrania)
13.05.2022r. godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych /listy udostępnione są w szkole/
13.05.2022r. godz. 14:00-16:05.2022r. godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci dostarczenia do szkoły pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia dostępny jest w plikach do pobrania)
17.05.2022r. godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych / listy udostępnione są w szkole i informacja jest dostępna w systemie/.

W postępowaniu uzupełniającym biorą udział następujące szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, ul. Wł. Kunickiego 116
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, ul. Czwartaków 11
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie, ul. Plażowa 9
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie ), ul. Przyjaźni 12
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Elektryczna 51
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, ul. Szkolna 6
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie, al. Piłsudskiego 26
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie, ul. Niecała 1
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, ul. Radości 13
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, ul. Nałkowskich 110
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie, ul. Krężnicka 156
Szkoła Podstawowa nr 45 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie), ul. Radzyńska 5
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie, ul. Biedronki 13
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie, ul. Kasprowicza 112
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Bursztynowa 22
oraz
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9 - rekrutacja do oddziału sportowego.

Listy kandydatów przyjętych do klas I szkół podstawowych

12.04.2022

Szanowni Państwo,
13.04.2022 roku o godz. 13:00 komisje rekrutacyjne udostępnią do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I szkół podstawowych.

Informacja dla rodziców kandydatów dostępna będzie w systemie rekrutacyjnym - w panelu kandydata oraz bezpośrednio w szkołach.

Po analizie liczby przyjętych w każdej ze szkół, na stronie kandydata opublikowana będzie lista szkół, które wezmą udział w postępowaniu uzupełniającym.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i potwierdzenie woli podjęcia nauki

05.04.2022

Szanowni Państwo,
6.04.2022r. o godz. 12:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych.

Status kwalifikacji mogą Państwo sprawdzić w systemie rekrutacji po zalogowaniu się na konto kandydata lub bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.

Dzieci obwodowe

Rodzice dzieci  zgłoszonych do szkoły podstawowej w obwodzie, której zamieszkują tzw. dzieci obwodowe, nie składają potwierdzenia woli, dzieci przejęte są do szkoły z urzędu na podstawie złożonego wniosku zgłoszeniowego.

Dzieci spoza obwodu szkoły

Dziecko z listy zakwalifikowanych do szkoły podstawowej zostaje przyjęte do szkoły, jeżeli rodzic w terminie od 6.04.2022r. od godz. 12:00 do 11.04.2022r. do godz. 14:00 potwierdzi wolę podjęcia nauki w danej szkole. Brak potwierdzenia woli przez rodzica w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do szkoły. Formularz potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole dostępny jest w plikach do pobrania.

Rodzice kandydatów spoza obwodu, nie zakwalifikowanych do żadnej z wybranych szkół powinni skontaktować się ze szkoła obwodową celem dopełnienia formalności zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej lub poinformować szkołę, iż dziecko będzie brało udział w postępowaniu uzupełniającym na wolne miejsca, które będzie trwało w dniach 9-12.05.2022 r.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu

28.03.2022

Szanowni Państwo,
w terminie od 28 marca 2022r. do 4 kwietnia 2022 r. odbywa się
- rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych
- rekrutacja uczniów z orzeczeniem - do oddziałów integracyjnych
- rekrutacja do oddziału sportowego.
Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym, na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny).
Wnioski będzie można wypełnić w systemie od godz. 8:00 dnia 28.03.2022r.
Rekrutację otwartą do klas I szkół podstawowych - na wolne miejsca, będą prowadziły wszystkie szkoły podstawowe, do wyczerpania limitu zaplanowanych miejsc tj.:
Szkoła Podstawowa nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 57, 58.
Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. Podpisany wniosek rekrutacyjny należy zanieść do szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu preferencji lub podpisać wniosek korzystając z profilu zaufanego i wówczas wniosek przesyłany jest do szkoły pierwszego wyboru - szczegóły w zakładce https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/RecruitmentRules.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją dostępną na stronie miasta https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/zgloszenia-i-rekrutacja-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20222023,609,1082,1.html

Zgłoszenia do klas I szkół podstawowych z określonym obwodem

07.03.2022

Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie, której zamieszkują odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 7 marca do 18 marca 2022 r.
Wprowadzanie wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie uzupełnić wniosek zgłoszeniowy.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych 

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać  i przesłać podpisany wniosek drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
Osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły
  • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych w szkołach podstawowych stosują się do zasad określonych powyżej.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych, składają wniosek rekrutacyjny w terminie od 28.03.2022 r. do 4.04.2022 r. ( do godziny 14:00), zgodnie z informacją dla kandydatów na wolne miejsca.

Zgłoszenia i rekrutacja do klas I szkół podstawowych

23.02.2022

Szanowni Rodzice,

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo:

  1. Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie, której zamieszkują - zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 7 marca do 18 marca 2022 r.
  2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych - rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 28 marca do 4 kwietnia 2022 r.
  • Rekrutacja do oddziałów integracyjnych (miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) - od 28 marca do 4 kwietnia 2022 r.
  • Rekrutacja do oddziału sportowego - od 28 marca do 4 kwietnia 2022 r. /obowiązuje sprawdzian sprawności fizycznej/
Wnioski zgłoszeniowe będą dostępne w systemie rekrutacji od 7.03.2022 r., wnioski rekrutacyjne od 28.03.2022r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych szkół i zasadami zgłoszeń i rekrutacji.