Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Rekrutacja do szkół podstawowych - Gmina Lublin

Drodzy użytkownicy!
Trwają prace związane z przygotowaniem oferty na rok szkolny 2022/2023
Zapraszamy wkrótce.

    Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie, której zamieszkują.

- zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 7 marca 2022 do 18 marca 2022 r.

    Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych, rekrutacja do oddziałów integracyjnych (miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), rekrutacja do oddziału sportowego

- rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 28 marca 2022 r. do 04 kwietnia 2022 r.